Privacy beleid

Alle gegevens die u verstrekt, worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt aan StrayShop. Dat kan zijn om u te informeren over StrayShop of om bestellingen die u via het Internet heef geplaatst zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. StrayShop zal uw gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen indien dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor ons te kunnen uitvoeren. 

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op Internet. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Als wij gegevens overdragen aan derden waarmee wij contractueel verbonden zijn, dan moeten deze derden in het kader van de contractbepalingen de volgende veiligheidsmaatregelen treffen: een veilige verbinding waarborgen waarover gegevens worden uitgewisseld. 

Veilig winkelen 
Privacybescherming van onze consumenten is zeer belangrijk voor StrayShop. De persoonsgegevens van onze consumenten zijn in een goed beveiligde omgeving opgeslagen welke niet toegankelijk is voor derden. Elke fase van het bestelproces vindt plaats in een beveiligde omgeving. 

Categorie van derde partijen waar persoonsgegevens mee worden gedeeld: Transporteur(s), Payment providers.
Bovendien zijn de betaalgegevens van de klanten beveiligd alsmede vindt het betaalproces van StrayShop plaats in een beveiligde betaalomgeving. Deze omgeving is ondergebracht bij een gecertificeerde bank en/of betaalpartner en daarmee volledig veilig. Zowel de uitwisseling is veilig almede de website zelf dmv een ssl verbinding.
Wij bewaren de gegevens zo lang nodig. U kunt altjid vragen om deze in te zien, wijzigen danwel totaal te wissen.

Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.