Retourneren

Wet Kopen op afstand
Sinds 1 februari 2001 is de wet "kopen op afstand" van kracht. Door deze wet hebben consumenten (niet zakelijk) een sterkere rechtspositie gekregen, dus ook als het om kopen via internet gaat. Volgens de wet is er van kopen op afstand sprake wanneer consument en verkoper elkaar bij de aankoop niet hebben gezien.

Bedenktijd / afkoelingperiode / zichttermijn
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Procedure
Uw retouraanvraag per email melden aan service@strayshop.com ovv uw ordernummer. Wij mailen u dan een retourformulier.Deze dient gebruikt te worden voor het te retourneren product.

Porto van retouren zijn geheel voor rekening van de klant. Als de klant zich aan de voorgaande voorwaarden heeft gehouden, wordt de creditering door StrayShop binnen 7 dagen uitgevoerd.

Wat wel en wat niet
Sommige artikelen mag u alleen retourneren als de verpakking ongeopend is.
Denk aan prepaid pakketten bij mobiele telefoons, CD's, DVD's, software, boeken, erotische artikelen, drogisterij-artikelen en matrassen.
Speciaal in opdracht te maken of speciaal bestelde producten, OP=OP aanbiedingen, producten met installatie en / of andere diensten vallen niet onder de zichttermijn en worden niet retour genomen.